Škola smyku | Nabídka 7 cvičných polygonů

29. 12. 2017

Náš zážitek Škola bezpečné jízdy nabízí celkem 8 různých lokalit. Každá lokalita je jiná, ale všechny jsou skvělé. Můžete tak vybírat lokalitu nejen podle vzdálenosti od vašeho místa bydliště, ale také podle vybavení polygonu a výukového programu, který nejvíce odpovídá vašim požadavkům.

Škola smyku se skládá z teoretické a praktické části. Je lepší absolvovat jízdu s vlastním vozem, abyste se naučili "spolupracovat". Pokud nemáte vlastní automobil, lze si ho za příplatek půjčit na vybraných polygonech. 

Město Počet kluzných ploch Vodní bariéry a ostřikování Aquaplanning Měření rychlosti Výcvik v obou směrech            Zapůjčení vozu Občerstvení v ceně Recenze

Česká Lípa

 4

✓ 

x

 x

 snídaně a oběd

Hodnocení zákazníků naleznete zde

                             

Most

 4

 ✓

 ✓

 ✓

x

Jihlava

 4

 ✓

x

 x

 x 

Vysoké Mýto

 3

 x

Příbram

 3

 ✓

x

 x

 x

 x

Ostrava

2 + smyková deska

 ✓

 x

 x

 x

Mnichovo Hradiště

Polygon v Mnichově Hradišti nemá výše uvedené vybavení, které se nachází v jiných lokalitách, ale tento polygon ani žádné takové vybavení nepotřebuje. Jezdit budete ve voze s úpravou EASYDRIFT, což jsou návleky na pneumatiky, které dokonale simulují skutečné chování vozu s nízkou přilnavostí k vozovce.

Česká Lípa

 • doba trvání 5 hodin (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe)
 • 4 výcvikové plochy - asfaltový povrch - suchý i mokrý povrch, 3 zatáčky, zatáčka 180°C                                                  
 • 3 kluzné plochy - 90°C zatáčka, zařízení pro vyvolání smyku zadní nápravy
 • aquaplanningová vana, ostřikovače
 • v ceně zážitku je zahrnuta snídaně a oběd
 • sezóna: celoročně

---fotopasek-skola-smyku-ceska-lipa---

Teoretická část:

Seznámíte se s bezpečnostními pravidly - rizikové faktory, řešení krizových situací, změny v pravidlech, kontrola vozidla před jízdou, způsob řízení a jízdy, bezpečná vzdálenost, bezpečný průjezd zatáčkou, jízda za mokra a na sněhu, brzdění, brzdné dráhy, vyhýbání se překážce, předjíždění, vliv alkoholu, léků a drog na řízení.

Praktická část:

Probíhá na speciálně upraveném povrchu, který imituje ledovou plochu. Otestujete brzdnou dráhu vozu na suché, částečně mokré a zcela mokré vozovce, osvojíte si správné reakce při vyhýbacích manévrech, zvládnutí smyku v prudké zatáčce a správný způsob krizového brzdění.

---buttonline-27-3---

---review-27-3---

Mnichovo Hradiště

 • doba trvání 4 - 5 hodin (1,5 - 2 hodiny teorie, 2 - 3 hodiny praxe)
 • bude vám zapůjčen vůz s úpravou  EASYDRIFT - návleky na pneumatiky, který simulují reálný stav vozu s nízkou přilnavostí k vozovce
 • praktická část: ovládání vozidla v extrémních podmínkách při snížené adhezi, vyhýbací manévr (odvrácení čelního střetu), zvládnutí vozidla v přetáčivém a nedotáčivém smyku, jízda mezi kužely, regresivní brzdění v různých rychlostech, přerušované a intenzivní brzdění ve směru jízdy a s otáčením volantu
 • sezóna: leden - listopad

---fotopasek-skola-smyku-mnichovo-hradiste---

Teoretická část:

Součástí je kurz aktivní a pasivní bezpečnosti, základní bezpečnostní prvky při řízení, bzedění, faktory ovlivňující brzdnou dráhu, brzdění a průjezd zatáčkou a působení sil na vozidlo při rozjezdu.

Praktická část:

Nácvik ovládání a chování vozidla v extrémních podmínkách při snížené adhezi, intenzivní a přerušované brzdění ve směru jízdy, vyhýbací manévr (odvrácení čelního střetu, regresivní brzdění při různých rychlostech, jízda zručnosti mezi kužely a zvládání vozidla v přetáčivém a nedotáčivém smyku).

---buttonline-27-2---

Most

 • doba trvání 5 hodin (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe)
 • 3 učebny s kapacitou 24 os. vybavené projekční technikou (PC + dataprojektor, zpětný projektor, plátno, TV + video)
 • 4 kluzné plochy - rovinka, zatáčka, kopec končící zatáčkou a kluzná plocha s úhybnou deskou
 • příčné vodní bariéry, různé druhy povrchů, měření rychlosti, aquaplaningová dráha
 • možnost zapůjčení vozu za příplatek (hlásit při rezervaci, platit na místě)
 • sezóna: celoročně

---fotopasek-skola-smyku-most---

Teoretická část:

Dozvíte se mnoho informací o zásadách správné techniky jízdy a správných reakcích v krizových situacích. 

Praktická část:

Osvojení správných návyků na základě teoretické části. Po skončení kurzu získáte Účastnický list.                

---buttonline-27-4---  

---review-27-4---

Jihlava

 • doba trvání 4 hodiny (od 8:00 do 12:00 nebo od 12:00 do 16:00)
 • 4 kluzné plochy - rovina se smykovou deskou, rovina bez smykové desky, kluzná zatáčka s automatickým smykem zadní nápravy, vodní plocha s kluzným dnem
 • cvičná asfaltová plocha pro slalom, kruhové zatáčky, jízdní pruhy s rozdílným povrchem
 • vodní bariéry, aquaplaningová vana
 • sezóna: celoročně

---fotopasek-skola-smyku-jihlava---

Teoretická část:

Poučíte se všech aspektech brzdné dráhy, o pravidlech bezpečnosti, provedete rozbor nebezpečných situací a to jak jim předcházet. 

Praktická část:

Testování brzdné dráhy na různém povrchu, nácvik modelových situací - vyhýbací manévr, přetáčivý a nedotáčivý smyk. 

---buttonline-27-8---

---review-27-8---

Vysoké Mýto

 • doba trvání 5 hodin (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe)
 • 4 učebny s kapacitou 24 os. vybavené projekční technikou (PC + dataprojektor, zpětný projektor, plátno, TV + video)
 • 3 kluzné plochy -  rovinka, zatáčka a kopec končící zatáčkou
 • ostřikování ploch, příčné vodní bariéry, měření rychlosti
 • učebna vybavena dataprojektorem + PC, plátno, zpětný projektor, TV a video
 • možnost půjčení vozu za příplatek (hlásit při rezervaci, platit na místě)
 • sezóna: celoročně

---fotopasek-skola-smyku-vysoke-myto---

Teoretická část:

Seznámení se zásadami techniky jízdy a správnými reakcemi v krizových situacích.

Praktická část:

Aplikování teorie v praxi, osvojení si poznatků z teoretické části. Na konci kurzu obdržíte Účastnický list. 

---buttonline-27-9---

---review-27-9---

Příbram

 • doba trvání cca 7 hodin (2 hodiny teorie, 4 - 5 hodin praxe)
 • 3 kluzné plochy - rovinka, zatáčka a kružnice, tzv. Rocbinda (speciální povrch zvyšující brzdný účinek) 
 • ostřikovače
 • sezóna: celoročně

---fotopasek-skola-smyku-pribram---

Teoretická část:

Zásady řízení, základy bezpečné jízdy, principy, defenzivní jízdy, prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, dopravní nehoda, chybné návyky a nebezpečné způsoby řízení, nebezpečné situace a předvídavost, fyzika a technika jízdy, fyzikální zákonitosti, brzdění a brzdná vzdálenost, řešení krizových situací, jízda s různými pohony kol, zásady průjezdu zatáčkami, zvládnutí vozidla ve ztížených klimatických podmínkách.

Praktická část:

Osvojení řešení krizových situací ve stížených klimatických podmínkách, ve smyku, simulovaných na speciálním kluzném povrchu, nácvik modelových situací a jednotlivých prvků - vyhýbací manévr, brzdění, přenášení váhy, přetáčivý, nedotáčivý smyk. Nácvik manévrovacích schopností, ovládání a chování vozidla v extrémních podmínkách, při různých rychlostech a situacích.

---buttonline-27-Ssi005---

---review-27-2---

Ostrava

 • doba trvání 4 - 5 hodin (1 - 1,5 hod. teorie, 3 - 4 hod. praxe)
 • 2 kluzné plochy (rovinka, kruhová plocha) + 1 speciální smyková deska, která simuluje náhlý smyk vozidla (jediná v ČR)
 • aquaplanningová vana, ostřikovače ploch
 • učebna
 • možnost zapůjčení vozu za příplatek (hlásit při rezervaci termínu, platba příplatku na místě)
 • sezóna: celoročně
 • cena: ---price-27-Ssi015---

---fotopasek-skola-smyku-ostrava---

Teoretická část:

Nejdříve se dozvíte aktuální informace o bodovém systému a dostanete užitečné rady k pneumatikám. S instruktorem rozeberete teoretické řešení krizových situací na video ukázkách, získáte info o základech defenzivní jízdy a poté se půjdete předvést na polygon. 

Praktická část:

Účastníci kurzu a jejich vozy budou rozdělení podle počtu os. až do 3 skupin. Vyzkoušíte si krizové brzdění, průjezd zatáčkou na povrchu se sníženou přilnavostí, zjistíte svou reakční dobu na náhlou překážku, otestujete a porovnáte délku brzdné dráhy v závislosti na typu povrchu. Dále absolvujete bezpečnou simulaci a nácvik přetáčivého smyku na speciální smykové desce. Na závěr vám budou zodpovězeny případné dotazy, bude vyhodnocen výsledek kurzu a získáte certifikát o absolvování školy smyku.

---buttonline-27-14---

---review-27-14---

 

Diskuze

Zatím zde nejsou žádné příspěvky